Dofinansowania

dofinansowania

Temat dopłat do inwestycji termomodernizacyjnych nasz zespół traktuje bardzo indywidualnie. Każdy przypadek rozpatrujemy tak, aby uzyskać jak najkorzystniejszą formę dofinansowania dla Inwestora.

Aktywnie śledzimy wszelkie zmiany związane z dofinansowaniami oraz ulgami podatkowymi dotyczącymi termomodernizacji.
Wraz z przedstawieniem oferty informujemy o przysługujących dofinansowaniach i odliczeniach oraz
pomagamy w przeprowadzeniu wszelkich procedur związanych z uzyskaniem dotacji.

Pomagamy również kompleksowo w przygotowaniu wszelkich dokumentacji i wniosków o dofinansowanie dla klientów z zakończonymi inwestycjami, bądź na inne źródła ciepła niż pompy ciepła, m.in. kotłownie gazowe, piece elektryczne, czy też kotły na pellet.

Celem energetycznym Unii Europejskiej jest dążenie do zeroemisyjnych gospodarstw domowych, co w głównej mierze mają wesprzeć panele słoneczne (fotowoltaiczne) i pompy ciepła.

W odpowiedzi na niniejszą misję jest uruchomiony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej program priorytetowy „Czyste powietrze”, który skierowany jest do właścicieli i współwłaścicieli budynków jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych z wydzieloną księgą wieczystą.

„Czyste powietrze” umożliwia ubieganie się o dofinansowanie na termomodernizację budynku oraz wymianę nieefektywnego źródła ciepła, np. potocznego „kopciucha” na pompę ciepła.

Należy jednak zauważyć, że w projekcie możliwość ubiegania się o dofinansowanie z tytułu programu priorytetowego „Czyste powietrze” wymaga spełnienie jednego z obligatoryjnych warunków dochodowych, tj.:

  • Wykazanie dochodu rocznego nieprzekraczającego 100 000 zł dla poziomu podstawowego; lub
  • Posiadanie średniego dochodu miesięcznego w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego do 1 564 zł
    w gospodarstwie wieloosobowym i 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym dla poziomu podwyższonego; lub
  • Posiadanie średniego dochodu miesięcznego w przeliczeniu na jednego członka gospodarstwa domowego do 900 zł
    w gospodarstwie wieloosobowym i 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym dla poziomu najwyższego.

Dotacja może wynosić do: 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania; 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania; 69 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania.

By dowiedzieć się więcej o programie zachęcamy do zapoznania się
z informacjami na stronie rządowej czystepowietrze.gov.pl bądź kontaktu
z Naszymi doradcami za pomocą kontaktu poprzez formularza kontaktowego.

Ulga termomodernizacyjna umożliwia odliczenie od dochodu lub przychodu wydatków poniesionych na termomodernizację budynku. Realna wysokość odliczenia od podatku dochodowego wynosi do 53000 zł na osobę, (możliwość taką mają właściciele i współwłaściciele obiektu).
Zakres inwestycji objętych ulgą termomodernizacyjną jest dosyć szeroki od ociepleń elewacji budynku po wymianę źródła ciepła.

Warto wspomnieć, że niniejsza ulga nie wyklucza się z możliwością uzyskania dofinansowania z programu „Czyste powietrze”.

Stanowi to, więc spory zwrot gotówki, szczególnie za inwestycję w pompę ciepła, na które Polacy w ostatnim czasie coraz częściej się decydują.

Nowy pogram dofinansowań Moje ciepło skierowany jest do osób będących właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych domów, które są nowymi budynkami (tj. na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy, lub złożono niniejsze zawiadomienie po dniu 01.01.2021r.). Niniejszą dotację będzie można uzyskać na powietrzne, wodne oraz gruntowe pompy ciepła w zależności od poniesionych kosztów i warunków technicznych budynku. Na zakup i montaż wybranej pompy ciepła będzie można uzyskać od 7 do 21 tysięcy złotych. Warunkiem otrzymania dotacji na pompę ciepła jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego budynku, czyli wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (EPH+W) może wynosić maksymalnie 63 kWh (na metr kw. powierzchni domu w ciągu roku) dla wniosków składanych w 2022 r. oraz 55 kWh dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania programu „Moje Ciepło”. Uruchomienie programu Moje ciepło przez NFOŚiGW planowane jest na przełom I i II kwartału 2022r.

DO GÓRY