FAQ

FAQ - często zadawane pytania

Ta sekcja ma na celu rozwiać Twoje wątpliwości dotyczące naszych usług. FAQ jest ciągle rozbudowywane w związku z czym znajdziesz tu więcej informacji na nurtujące Cię tematy.

Potrzebujesz więcej pomocy ?

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie możesz sprawdzić naszego bloga lub skontaktować się bezpośrednio z nami.

 • Głośność jest zależna od modelu pompy ciepła, najczęściej jest to wartość około 50-60dB
  przy czym wartość 60dB porównywalna jest do głośności zwykłej zmywarki
 • Po wcześniejszym kontakcie doborem pompy ciepła zajmuje się nasz specjalista, na podstawie rozeznania na miejscu inwestycji i rozmowy z klientem dokonuje obliczeń, w oparciu o te informacje jest on w stanie odpowiednio zwymiarować pompe ciepła.
 • Często firmy instalacyjne zapotrzebowanie cieplne budynku wykonują „mniej-więcej” wykorzystując suche wzory, w wyniku czego powoduje to nieprzyjemne konsekwencje w przyszłości spowodowane np. przewymiarowaniem pompy ciepła co w konsekwencji doprowadza do awarii sprężarki.
 • Czas inwestycji w jakim zwraca się pompa ciepła jest zależny od wielu czynników takich jak m.in termomodernizacja budynku, czy rozprowadzenie ogrzewania natomiast zwykle zwrot nie przekracza kilku lat.
 • Nie bez powodu klimatyzacja bywa nazywana „małą pompą ciepła”, posiada ona funkcje grzania, z powodzeniem może ogrzewać pomieszczenia, natomiast z nieporównywalnie mniejszą wydajnością od faktycznej pompy ciepła.
 • Podstawową różnicą jest sezonowość kolektorów względem pompy ciepła, kolektory słoneczne są wydajne tylko w ciepłe i słoneczne dni, co w polskim klimacie nie zawsze sprzyja ich działaniu. Pompa ciepła ma wysoką efektywność pracy i jest mniej zależna od warunków pogodowych, więc decydując się na montaż pompy, zasadność i opłacalność montowania kolektorów słonecznych jest dużo mniejsza. Jeśli jednak masz zainstalowane kolektory słoneczne, a zamierzasz zainstalować pompę ciepła, nie musisz ich demontować. Odpowiednie połączenie elektroniczne jednego i drugiego systemu pozwoli nam na czerpanie korzyści z obu rozwiązań. Kolektory słoneczne będą pozyskiwać i przekazywać do wody energię cieplną w korzystnych dla nich warunkach, czyli podczas słonecznych dni. Pompa ciepła natomiast będzie monitorować temperaturę wody i jeśli jej nastawa spadnie poniżej oczekiwanej np. w pochmurne dni, przejmie rolę podgrzewania wody i wspomoże lub całkowicie wyręczy kolektory wygrzewając wodę nawet 5- krotnie mniejszym poborem prądu, niż np. grzałka elektryczna. Współpracę pompy oraz kolektorów należy odpowiednio zoptymalizować, za pomocą czujników temperatury, elektroniki sterującej, oraz odpowiedniejszego zbiornika np. wody użytkowej, co uwzględniamy w projekcie.
 • Projekt jest bardzo pomocnym elementem inwestycji. Aby pompa ciepła pracowała w sposób ekonomiczny oraz nie ulegała nadmiernej eksploatacji, musimy projekt podzielić na chronologiczne etapy. Pierwszym jest audyt energetyczny, podczas którego, uwzględniając warunki budynku określamy zapotrzebowanie domu na energię cieplną. Następnie oceniamy warunki instalacji centralnego ogrzewania. Uwzględniamy warunki techniczne instalacji, zład wody, temperatury zasilania w poszczególnych warunkach zewnętrznych. Na podstawie tych danych możemy odpowiedzieć sobie na pytanie jaki sposób podłączenia pompy ciepła z zastaną instalacją będzie najbardziej odpowiedni i jakie elementy możemy zmodernizować, aby poprawić warunki pracy pompy. Na tym etapie wykonujemy projekt podłączenia hydraulicznego. Łącznie z danymi z audytu, oraz warunkami instalacji centralnego ogrzewania, możemy określić moc urządzenia, temperaturę biwalentną, moc źródła szczytowego, oraz z jaką sprawnością będzie pracować w naszych warunkach pompa i jakich poborów prądu w sezonie możemy się spodziewać. Odpowiednie przygotowanie się do inwestycji pomaga określić spodziewany czas zwrotu kosztów, oraz usprawnić sam montaż.
 • Dzięki efektywnemu użyciu instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła ogromnie skracamy czas zwrotu z inwestycji. Z wykorzystaniem zasobnika ciepłej wody prąd uzyskany z fotowoltaiki zasila pompę ciepła, która ogrzewa wodę zawartą w zasobniku, a ją możemy już wykorzystać kiedy chcemy.
 • Magazyn energii, dzięki jego zastosowaniu możemy gromadzić wyprodukowaną przez fotowoltaikę energie i zasilić nią pompe ciepła np. w nocy.
DO GÓRY